Evaluering af fysioterapeutordningen

Evaluering af fysioterapeutordningen - Electrolux

I forbindelse med vores ordning omkring Fysconsult har vi foretaget en undersøgelse for at afdække hvorvidt ordningen har bidraget til almindelig sundhed og trivsel i firmaet.

Vi udsendte et spørgeskema efter at Fysconsult havde været 9 mdr. på virksomheden.

Resultat af spørgeskema:

​ 1. Har du fået noget ud af besøget hos fysioterapeuterne? 1 = ingenting 5 = meget Tilbagemeldingen viste at i alt 68 personer har givet udtryk for deres tilfredshed i varierende grad, med hovedvægten lagt på meget tilfreds.

1. 3 personer (ingenting)
2. 5 personer
3. 16 personer
4. 17 personer
5. 28 personer (meget)

2. Hvis du ikke havde haft mulighed for, at komme til fysioterapeuterne, ville det så
have givet dig fravær? Ja/nej

Hvis ja, ca. hvor mange dage?

Spørgeskemaet anden del omkring forventet sygefravær, som følge af ikke at have kunnet benytte ordningen viser at 37 personer ville have et forventet fravær på i alt 180 sygedage.

Ja: 37 personer
Nej: 28 personer

Evaluering omkring ordningen med Fysconsult

28 personer angiver at de ikke havde forventet et sygefravær. 3 personer ved ikke om de ville have haft fravær, eller har ikke ønsket at tilkendegive om dette ville have været tilfældet.

1 person angiver 2-3 mdr. sygdom. Vedkommen er ikke medtaget i beregningen.

Beregningsforudsætninger:

Lovgivningen siger fuld løn under sygdom i de første 4 uger. Da alle forventede sygeperioder er under 14 dage anvendes aktuel timesats (sat til kr. 101,00 pr. time)

Beregningen viser således:

Forventede udgifter til sygedagpenge, hvis det ikke havde været muligt at komme til fysioterapeut (Fysconsult) : 180 dage x 7,5 timer x 101,00 kr. = 136.350,00 kr.

Udgifterne til Fysconsult har for de 9 mdr. været: 60.249,00 kr.

Konklusion:

Selv om data omkring sygefravær skulle være behæftet med en usikkerhed så er der stadig et stykke "vej" op.

Det må derfor anbefales, at ordningen fortsættes med Fysconsult.

Electrolux
11. oktober 1999

​Klinik for Fysioterapi | Danmarksgade 46 | 7000 Fredericia | Tlf.: 7592 0833 | info@loebeklinikken.dk