Fysconsult

Velkommen til Fysconsult

Til virksomheder tilbyder vi forebyggende foranstaltninger på arbejdspladsen.

Dette kan ske ved foredrag, ugentlig konsultationer på arbejdspladsen, træningstilbud mm.

Vi har 11 års erfaring indenfor dette felt, hvor vi har arbejdet meget med de enkelte medarbejder i forhold til at tage større ansvar for sit eget helbred og være mere aktiv.

Dette har haft en positiv indvirkning på det daglige arbejdsmiljø, ved at medarbejderne har været mere tilfredse og langtidssygemeldingerne har vi kunne reducere ved at tage problemerne i opløbet.

Hvad er Fysconsult?

Fysconsult er et speciale vi har arbejdet med gennem 11 år. Det forgår bl.a. ved, at vi tager ud på de enkelte arbejdspladser og arbejder med forebyggende foranstaltninger.

Hvorfor Fysconsult?

Tennisalbuer, ømme rygge eller nakke/skuldersmerter går de færreste til lægen med lige med det samme. De fleste venter og ser tiden an et par uger. Måske går det over af sig selv og det er helt fint. Så slipper man for besværet med at få en tid hos lægen, tage tidligt fri fra arbejde og så videre. Men det hænder også at denne udsættelse gør skaden værre.

Derfor arbejder vi med Fysconsult, hvor vi ved at arbejde ude på den enkelte virksomhed, problemerne opstår, hurtigt kan tage fat om disse og tage skaderne i opløbet, inden de ”sætter” sig og bliver kroniske.

Dette foregår dels ved direkte behandling af skaderne og dels ved analyse af selve arbejds-funktionen (ensidigt arbejde, arbejdsstilling osv.)

Derudover gør vi meget ud af at aktivere den enkelte medarbejder mht. hvad han/hun selv kan gøre for ikke at en overbelastnings-skade eller blive nedslidt og dermed få et større ansvar for sit eget helbred og være mere aktive.

Medarbejderne bliver instrueret i hvad der er godt at gøre af forskellige øvelser og hvad der ikke er så godt at gøre. Når man således får det bedre fysisk, vil man få mere overskud og det smitter af på det psykiske arbejdsmiljø som også bliver bedre.

Hvordan Fysconsult?

Rent praktisk foregår Fysconsult ved, at vi har konsultationer på arbejdspladsen typisk 1 gang om ugen, hvor de medarbejder der har behov for en snak eller behandling/ instruktioner kommer og konsultere os de 15-20 minutter det ca. tager.

Det har den fordel at medarbejderne udover en hurtig behandling også kun er kort tid fra arbejdspladsen, modsat hvis man skulle i byen til læge eller fysioterapeut.

Desuden holder vi foredrag, hvis man ønsker dette og kan tilbyde forskellige træningsaktiviteter bl.a. holdtræning i klinikken efter lukketid.

Referencer

Vi vil gerne under referencer præsentere et udsnit af vores arbejde hos nogle af vores samarbejdspartnere.

  • Evaluering af fysioterapeutordningen - TRE-FOR
  • Evaluering af fysioterapeutordningen - Electrolux
  • Artikel fra fagbladet Arbejds Miljø nr. 3-2004 - Comwell

​Klinik for Fysioterapi | Danmarksgade 46 | 7000 Fredericia | Tlf.: 7592 0833 | info@loebeklinikken.dk